Testo 330-2 LL – Baca gazı analiz cihazı

 

Yüksek kalite, uzun ömürlü (altı yıla kadar) O2 ve CO sensörleri (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir); ilave sensörler (örn. NO sensörü) opsiyonel

  • Baca gazı analizöründe 4-yıl garanti
  • Sıfırlama esnasında probu bacadan çıkartmaya gerek yoktur
  • 30,000 ppm’e kadar CO ölçümleri

 

Isıtma sistemlerindeki tüm ölçümler için akıllı, profesyonel analiz araçları. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen,  çok çeşitli, 6 yıla kadar uzun ömürlü sensörlere sahiptir. Ekstra ölçüm cihazı ve yeni sensörler almanıza gerek yoktur.

Açıklama

Ürün bilgisi

Isıtma sistemlerindeki tüm ölçümler için akıllı, profesyonel analiz araçları. TÜV-onaylı testo 330-2 LL baca gazı analizörü, kullanıcı tarafından değiştirilebilen,  çok çeşitli, 6 yıla kadar uzun ömürlü sensörlere (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir) sahiptir. Ekstra ölçüm cihazı ve yeni sensörler almanıza gerek yoktur.

•    Yüksek kalite, uzun ömürlü (altı yıla kadar) O2 ve CO sensörleri (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir); ilave sensörler (örn. NO sensörü) opsiyonel
•    Baca gazı analizöründe 4-yıl garanti
•    Sıfırlama esnasında probu bacadan çıkartmaya gerek yoktur
•    30,000 ppm’e kadar CO ölçümleri

TÜV-onaylı testo 330-2 LL yanma analizörü, doğru zamanda doğru araçlarla doğru ölçümler yapmanızı garantiler! Kullanımı kolay, gelişmiş analiz araçları hızlı ve güvenilir ölçümler yapmanızı sağlar.

•    4-yıl garantili baca gazı analizörü
•    Uzun ömürlü (LL) sensörler ile daha fazla kayıt. Çünkü O2 ve CO sensörleri, maliyet tasarrufu için daha az sıklıkla değiştirilmelidir (altı yılda bir).
•    Geniş seçenekli opsiyonel sensörler (örn. NO, COdüşük, NOdüşük sensörleri), analiz cihazınızı ölçümlerinize uydurmanızı sağlar ve başka bir baca gazı analiz cihazı almanıza gerek kalmaz.
•    Hızlı ve kolay sensör değişimi için sensör bağlayıcı
•    Tüm gaz çevrimleri, süngü kilidi yardımıyla analiz cihazına bağlanabilir.

Testo 330-2 LL pro baca gazı analizörü – ölçüm serileri için tek cihaz

Testo 330-2 LL pro baca gazı analizörü; ısıtma sistemlerinde tek bir cihaz ile tüm standart yükleme, servis ve bakım ölçümlerinin yapılması için tasarlanmıştır.

•    Brulörlerdeki baca gazı parametreleri (CO, O2, sıcaklık) ölçümleri
•    Isıtma sistemlerindeki çekiş ölçümleri
•    Brulörlerdeki basınç ölçümleri (örn: kalıp basıncı, gaz akış basıncı)
•    Opsiyonel sensör ile ortam CO ölçümleri
•    Opsiyonel sensörlerle gaz kaçak tespiti ve gaz borusu kontrolleri
•    Fark basınç ölçümleri

testo 330-2 LL baca gazı analizörü – sunduğu imkanlar

•    Yüksek kalite, uzun ömürlü O2, CO ve NO – O2– ve CO sensörleri.
•    Hızlı ve kolay sensör değişimi için sensör bağlayıcı
•    Yüksek çözünürlüklü renkli grafik ekran; baca gazı matriksi ve çizgi grafik ile ölçümlerin grafik şeklinde sunulmasını sağlar
•    Isıtma sistemleri analizleri için geniş seçenekli ölçüm menüleri
•    Entegre sensör izleme; trafik ışıkları renk prensibi ve bir bakışta durum kontrolü
•    Kullanıcı tarafından değiştirilebilen sensörler; değişimi kolay sensör filtresi
•    Sıfırlama sırasında prob baca içinde kalabilir (testo 330-1 LL cihazından farklı olarak)
•    CO seyreltme: CO ölçümü süresince 8,000 ppm … en az 30,000 ppm otomatik seyreltme (testo 330-1 LL cihazından farklı olarak)
•    Sürekli ölçümlerde kaydetme fonksiyonu; 500,000 veriyi saklayabilen hafıza
•    Kolay ölçüm için, metal yüzeylere takılabilen entegre magnet
•    Boşaltılması kolay yoğuşma toplama haznesi
•    Opsiyonel testo BLUETOOTH® yazıcı için opsiyonel Bluetooth arayüzü
•    Servis sözleşmesiz 4-yıl garanti
•    TÜV-onaylı,1. BImSchV EN 50379, Bölüm1-3’e göre.

Önemli not: Eğer testo 330-2 LL yanma analizörünün sizin için doğru cihaz olduğunu düşünüyorsanız, H2-düzeltmeli CO sensörüne de ihtiyacınız olacak. Bu sensör ve Bluetooth arayüzü de içeren birçok diğer opsiyonel aksesuarı da baca gazı analizörünüz ile birlikte sipariş edebilirsiniz.

 

Teslimat kapsamı

testo 330-2 LL baca gazı analizörü, O2/CO sensörü, şarj edilebilir batarya, kalibrasyon protokolü ile birlikte
Fark basınç

Ölçüm aralığı

±10000 pa

Doğruluk

±0,3 pa (0 … 9,99 pa) ve ± 1 basamak

±3 % ölç.değ. (10 … 10000 pa) ve ± 1 basamak

O₂ ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 21 % hacim

Doğruluk

±0,2 % hacim

Çözünürlük

0,1 % hacim

Tepki süresi

< 20 sn

CO (H₂ düzeltmeli)

Ölçüm aralığı

0 … 8000 ppm

Doğruluk

±10 ppm ya da ±10 % ölç.değ. (0 … 200 ppm)

±20 ppm ya da ±5 % ölç.değ. (201 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 8000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 60 sn

COdüşük (H₂ düzeltmeli)

Ölçüm aralığı

0 … 500 ppm

Doğruluk

±2 ppm (0 … 39,9 ppm)

±5 % ölç.değ. (40 … 500 ppm)

Çözünürlük

0,1 ppm

Tepki süresi

< 40 sn

CO tespiti (H₂-düzeltmeli), otomatik seyreltme – testo 330-2 LL ve testo 330i’de

Ölçüm aralığı

0 … 30000 ppm

Doğruluk

±100 ppm (0 … 1000 ppm)

±10 % ölç.değ. (1001 … 30000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

NO ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 3000 ppm

Doğruluk

±5 ppm (0 … 100 ppm)

±5 % ölç.değ. (101 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 3000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 30 sn

NOdüşük ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 300 ppm

Doğruluk

±2 ppm (0 … 39,9 ppm)

±5 % ölç.değ. (40 … 300 ppm)

Çözünürlük

0,1 ppm

Tepki süresi

< 30 sn

Çekiş ölçümü

Ölçüm aralığı

-9,99 … +40 hPa

Doğruluk

±0,02 hPa ya da ±5 % ölç.değ. (-0,50 … +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 … +3,00 hPa)

±1,5 % ölç.değ. (+3,01 … +40,00 hPa)

Çözünürlük

0,01 hPa

Sıcaklık

Ölçüm aralığı

-40 … +1200 °C

Doğruluk

±0,5 °C (0 … +100,0 °C)

±0,5 % ölç.değ. (kalan aralık)

Çözünürlük

0,1 °C (-40 … +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Verimlilik derecesinin tespiti (Eta)

Ölçüm aralığı

0 … 120 %

Çözünürlük

0,1 %

Baca gazı kaybı

Ölçüm aralığı

0 … 99,9 %

Çözünürlük

0,1 %

CO₂ ölçümü (O2’den hesaplama)

Ölçüm aralığı

0 … CO₂ maks (Display range)

Doğruluk

±0,2 % hacim

Çözünürlük

0,1 % hacim

Tepki süresi

< 40 sn

Akış hızı

Ölçüm aralığı

0,15 … 3 m/sn

Çözünürlük

0,1 m/sn

Basınç ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … +300 hPa

Doğruluk

±0,5 hPa (0,0 … 50,0 hPa)

±1 % ölç.değ. (50,1 … 100,0 hPa)

±1,5 % ölç.değ. (kalan aralık)

Çözünürlük

0,1 hPa

CO ölçümü (H₂ düzeltmesiz)

Ölçüm aralığı

0 … 4000 ppm

Doğruluk

±20 ppm (0 … 400 ppm)

±5 % ölç.değ. (401 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 4000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 60 sn

ortam CO ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 500 ppm

Doğruluk

±5 ppm (0 … 100 ppm)

±5 % ölç.değ. (> 100 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

ortalama 35 sn

0632 3331 prob ile

ortam CO₂ ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 1 % hacim

0 … 10000 ppm

Doğruluk

±50 ppm ya da ±2 % ölç.değ. (0 … 5000 ppm)

±100 ppm ya da ±3 % ölç.değ. (5001 … 10000 ppm)

Tepki süresi

ortalama 35 sn

0632 1240 boyunca

Alev alabilen gazlar için gaz kaçağı

Ölçüm aralığı

0 … 10000 ppm CH₄ / C₃H₈;

Doğruluk

Görsel uyarı (LED); Sesli uyarı

Tepki süresi

< 2 sn

0632 3330 ile

Hassas basınç probu ile sıcaklık

Ölçüm aralığı

-40 … +1200 °C maks. (proba bağlı)

Doğruluk

±0,5 °C (-40 … 100 °C)

±0,5 % ölç.değ. (kalan aralık) ve prob doğruluğu

Çözünürlük

0,1 °C

Genel teknik bilgiler

Boyutlar

270 x 90 x 65 mm

Çalışma sıcaklığı

-5 … +45 °C

Garanti süresi

Cihaz: 48 ay; Prob: 48 ay; Gaz sensörleri (O₂, CO): 48 ay; NO sensörü: 24 ay; COdüşük sensörü: 24 ay; Termokupıl: 12 ay; Şarj edilebilir batarya: 12 ay

Ekran boıyutu

240 x 320 piksel

Ekran fonksiyonu

Grafik renkli ekran

Güç kaynağı

Batarya: 3.7 V / 2.6 Ah; Şebeke ünitesi: 6 V/1.2 A

Maksimum

500,000 okuma

Depolama sıcaklığı

-20 … +50 °C

Ağırlık

600 g (batarya hariç)

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Testo 330-2 LL – Baca gazı analiz cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir